Տեսչության նպատակները և գործառույթներն են`

  • տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից ոչ պարենային ապրանքների, ծառայությունների, տեխնիկական կանոնակարգերով և ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված պահանջների խախտումների բացահայտումը, կանխարգելումը և վերացումը.
  • ոչ պարենային ապրանքների,ծառայությունների անվտանգության ապահովումը.
  • չափագիտական կանոնների և նորմերի խախտումների բացահայտումը, կանխարգելումը և վերացումը.
  • սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը:

Ուշադրություն

Ստուգողների գործողությունների կամ վարվելակերպի նկատմամբ դիտողությունների ինչպես նաև նրանց գործունեության նկատմամբ անվստահության կամ կասկածի դեպքում զանգահարել 010526134, ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարի ընդունարան կամ Շուկայի վերահսկողության պետական տեսչություն «ԹԵԺ ԳԾԻ» 010235600 011597520 հեռախոսահամարներով:

Հիշեք`
Ձեր շահերի լավագույն պաշտպանը դուք եք։