Դիմում-բողոքի օրինակելի ձև

Եթե ցանկանում եք ուղարկել դիմում-բողոք, որպես դիմում-բողոքի ձևանմուշ կարող եք օգտագործել կցված օրինակը և ներկայացնել առձեռն, էլեկտրոնային եղանակով կամ փոստով՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0051, Կոմիտաս 49/2 հասցեով: Դիմում-բողոքների ընդունման վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն կարող եք գտնել «Տեսչական մարմինների գործունեության ոլորտում հանրությունից ստացվող բողոքների ընդունման ընդհանուր կարգը և տնտեսավարող սուբյեկտներից բողոքների ստացման, հետագա ընթացքի և դրան հետևելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2015թ. հունիսի 18-ի N 711-Ն որոշման մեջ:
ՀՀ ԷՆ Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի ղեկավար
պարոն Լևոն Խալիկյանին

Անունը և ազգանուն(ից)
(Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ, հասցե և հեռախոս)

ԴԻՄՈւՄ


(Հակիրճ շարադրեք Ձեր բողոքի առարկան):Խնդրում եմ դիմումիս տալ համապատասխան ընթացք:
Դիմող` /ստորագրություն/ անուն և ազգանուն
Ամսաթիվ