Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի խորհրդի կազմը

Խորհրդի նախագահ

ՀՀ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար (խորհրդի նախագահ)

Կ. Իսախանյան

ՀՀ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի տեղակալ

Պ. Սաֆարյան

ՀՀ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի գլխավոր խորհրդական

Ա. Գևորգյան

ՀՀ Ֆինանսների նախարարի խորհրդական

Հ. Այվազյան

ՀՀ Կառավարության աշխատակազմի տեսչական բարեփոխումների խմբի ղեկավար

Է. Աբգարյան

ՀՀ Արդարադատության նախարարության աշխատակազմի վերահսկողության ծառայության 4-րդ բաժնի պետ

Մ. Հակոբյան

«Սպառողների ազգային ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության նախագահ (համաձայնությամբ)

Ա. Մկրտչյան

«Հայաստանի ոսկեգործների և ադամանդագործների ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության գլխավոր խորհրդական (համաձայնությամբ)

Կ. Սահակյան

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ, տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու (համաձայնությամբ)

Կ.Միրզաբեկյան

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ (համաձայնությամբ)

Խորհրդի նիստեր