ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության շուկայի վերահսկողության  տեսչական մարմնի  տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության  առաջատար մասնագետի (ծածկագիր` 37-3.2-118) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած քաղաքացիների մասին

 

Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած քաղաքացի (քաղաքացիներ)

 

Պաշտոնի անձնագրի պահանջները (բավարարում է, չի բավարարում)

Քաղաքացիական ծառայության տվյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար ընտրված քաղաքացու անուն,ազգանուն,հայրանուն

Քաղաքացիական ծառայության տվյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված աշխատանքային պայմանագրի

համարը  և ամսաթիվը

N

անուն,ազգանուն,հայրանուն

 

1

Վախտանգ Խաչատրյան Արտաշեսի

Բավարարում է

Վախտանգ Խաչատրյան Արտաշեսի

 

N 2

04102018

2

Գոհար Խաչատրյան Ռուդիկի

 

Բավարարում է