Թափուր պաշտոնի անվանումը, ծածկագիրը

Դիմողների  անուն, ազգանուն

Պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

 

 

ՀՀ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԵՎ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

(ՇՎՏ-3.2-3)

 

 

ԱՐՏԱԿ ԽԱՉԻԿԻ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

 

1. ԱՐՏԱԿ ԽԱՉԻԿԻ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

 Թափուր պաշտոնի անվանումը, ծածկագիրը

Դիմողների  անուն, ազգանուն

Պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

 

 

ՀՀ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ, ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ  ՄԱՍՆԱԳԵՏ

(ՇՎՏ-4.1-3)

 

 

Հռիփսիմե Արտակի Օլոյան

 

1. Հռիփսիմե Արտակի Օլոյան