Թափուր պաշտոնի անվանումը, ծածկագիրը

Դիմողների  անուն, ազգանուն

Պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

 

 

ՀՀ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԵՎ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ  ՄԱՍՆԱԳԵՏ

(ՇՎՏ-4.1-1)

 

 

Ռուդիկ Սամվելի Հովհաննիսյան

 

1. Ռուդիկ Սամվելի Հովհաննիսյան

2. Հակոբ Աշոտի Ալեքսանյան

3. Վարդան Մկրտչի Ուրֆալյան

 


Թափուր պաշտոնի անվանումը, ծածկագիրը

Դիմողների  անուն, ազգանուն

Պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

 

 

ՀՀ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԵՎ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

(ՇՎՏ-2.3-3)

 

 

Ջուլիետ Հայկի Համբարձումյան

 

1. Ջուլիետ Հայկի Համբարձումյան

2. Հակոբ Աշոտի Ալեքսանյան

3. Վարդան Մկրտչի Ուրֆալյան