Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող ստուգումների ոլորտները

Հ/հ Ոլորտի անվանումը
1 Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների ստուգում
2 Օդաճնշական դողերի ստուգում
3 Սինթետիկ հումքով լաքերի և ներկերի ստուգում
4 Հանքային պարարտանյութերի ստուգում
5 Վերգետնյա տրանսպորտային միջոցներում օգտագործվող անվտանգ ապակիների ստուգում
6 Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և այդ հիմքով պլաստմասսայե արտադրանքների ստուգում
7 Ռադիոսարքավորումների և հեռահաղորդակցության վերջնակետային սարքավորումների ստուգում
8 Բետոնի ամրանավորման համար օգտագործվող պողպատե արտադրանքների ստուգում
9 Ցեմենտների ստուգում
10 Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքների ստուգում
11 Սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և բալոնների պարբերական վկայագրման ստուգում
12 Ավտոգազալիցքավորման ճնշակայանների (ագլճկ) կառուցման և շահագործման նվազագույն պահանջների ստուգում
13 Խեցեգործական ամանեղենի ստուգում
14 Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման և հարգադրոշմման գործունեության պայմանների և պահանջների ստուգում
15 Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի ստուգում
16 Քսուքային նյութերին, յուղերին և հատուկ հեղուկներին (այսուհետ՝ արտադրանք), բանեցրած քսուքային նյութերի, յուղերի և հատուկ հեղուկներին (այսուհետ՝ բանեցրած արտադրանք) ներկայացվող պահանջների ստուգում
17 Շինարարական ապակիների ստուգում
18 1000 վ-ից բարձր լարման փոխարկման էլեկտրական ապարատների ստուգում
19 Չափումների միասնականության ապահովման ստուգում
20 Ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցներում սեղմված բնական գազով աշխատող վառելիքային համակարգին ներկայացվող պահանջների ստուգում
21 Կահույքագործական արտադրանքի անվտանգության ստուգում
22 Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիության ստուգում
23 Մեքենաների և սարքավորումների անվտանգության ստուգում
24 Թեթև արդյունաբերության արտադրանքի անվտանգության ստուգում
25 Օծանելիքի և կոսմետիկ արտադրանքի անվտանգության ստուգում
26 Ծխախոտային արտադրանքի անվտանգության ստուգում
27 Փաթեթվածքի անվտանգության ստուգում
28 Ցածրավոլտ սարքավորումների անվտանգության ստուգում
29 Խաղալիքների անվտանգության ստուգում
30 Երեխաների և դեռահասների համար նախատեսված արտադրանքի անվտանգության ստուգում
31 Ավտոմոբիլային և ավիացիոն բենզին, դիզելային և նավերի համար նախատեսված վառելիքին, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին և մազութին ներկայացվող պահանջների անվտանգության ստուգում
32 Գազանման վառելիքով աշխատող սարքավորումների անվտանգության ստուգում
33  Գյուղատնտեսական և անտառտնտեսական տրակտորների և դրանց կցորդների անվտանգություն