Ստուգումների ոլորտներ

Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող ստուգումների ոլորտները

Հ/հ Ոլորտի անվանումը