Վտանգավոր ապրանքներ

Վտանգավոր ապրանքներ

Տեսչական մարմնի կողմից աշխատանքներ են տարվում ԱՊՀ անդամ պետությունների ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի (ՄՊԽ) կողմից 2007թ. ընդունված վտանգավոր արտադրանքի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքման և օպերատիվ փոխանակման միջպետական համակարգը (ИС "Опасная продукция") ներդնելու համար տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին արտադրանքի և ծառայությունների համապատասխանության պետական վերահսկողության արդյունքում հայտնաբերված վտանգավոր արտադրանքների բազայի ստեղծման և վարման, ինչպես նաև սպառողների կյանքի, առողջության և անվտանգության համար շուկայում հայտնաբերված վտանգավոր արտադրանքի վերաբերյալ տեղեկատվության եվրոպական ՌԱՊԵՔՍ արագ նախազգուշական համակարգին միանալու ուղղությամբ։

Եվրոպական ՌԱՊԵՔՍ արագ նախազգուշական համակարգ